Sarmal

 

Yeryüzü, sana yöneldiğim yer, ömürlük

Ölüm, hayat veren varlık yeryüzünde

 

Mesafe, varlıkta mündemiç açık yara

Aşk, mesafenin büyüttüğü kendiliğinden

 

Sevda, aşkın mecnun rengi kara

Zaman, sevdanın göğe akışı yerden

 

Su, akışın sonsuz bilgeliği

Haber, suyun anlaşılmasın için söylediği

 

Kalp, haberi bekleyen rüzgâra açık

Anlam, kalbin kapanması kendi üstüne

 

Dağ, anlamın bıraktığı şuramda sadece kendi

 

Mehmet Narlı 

 

Yitiksöz Sayı-3